මන්ත්‍රී නාමල් රාජපක්ෂ අනුරාධපුරයේ

මීලග මැතිවරණයෙන් පැහැදිලි බලයක් නොලැබුණහොත් සිදුවන්නේ වෙනත් පාර්ශ්වයක් එකතු කරගෙන ආණ්ඩු පිහිටුවීමට බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නාමල් රාජපක්ෂ මහතා සඳහන් කළේය.

එසේ වුවහොත් විල්පත්තුව සුද්ද කළ කළ පුද්ගලයා එක් කරගෙන ආණ්ඩු පිහිටුවීමට සිදුවිය හැකි බවද ඔහු පැවසුවේය.

19 සංශෝධනයෙන් පසු ආර්ථිකය ශක්තිමත් කිරීමට නම් ශක්තිමත් පාර්ලිමේන්තුවක් අවශ්‍ය බවද ඔහු සඳහන් කළේය.

එනිසා එවන් ශක්තිමත් බහුතරයක් සහිත ආණ්ඩුවක් නිර්මාණය කිරීමට කැපවිය යුතු බව ද එම මන්ත්‍රීවරයා පැවසීය.

අනුරාධපුරයේ පැවති ජනහමුවක් අමතමින් මන්ත‍්‍රිවරයා මෙම අදහස් පළ කළේය.

SRI LANKA WEATHER
nilusTV is basically the king of free online TV in the Sri Lanka. You can catch most top shows on there. also you can watch nilusTV Online for free! Watch all the top new Movies , Teledramas , Gossips and enjoy free Online nilusTV!


Copyright © 2011 - All Rights Reserved Nilus Creation
Created by