කොරෝනා ගුවන්තොටුපල හරහා දිවයිනට පැමිණිම සම්පුර්ණයෙන්ම පාලනය කරයි

කොරෝනා වෛරසය කටුනායක ගුවන්තොටුපල හරහා දිවයිනට පැමිණිම සම්පුර්ණයෙන්ම පාලනය කර ඇතැයි ගුවන්තොටුපල හා ගුවන්සේවා සමාගම් සභාපති විශ්‍රාමික මේජර් ජී.ඒ. චන්ද්‍රසිරි මහතා අවධාරනය කරයි. ඔහු පෙන්වා දෙන්නේ මේ සම්බන්ධයෙන් ගත හැකි සෑම පියවරක්ම කටුනායක ගුවන්තොටුපල මගින් ගෙන ඇති බවයි.

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ විෂය භාර ඇමති ප්‍රසන්න රණතුංග යන මහත්වරුන් මේ සම්බන්ධයෙන් නිරන්තරයෙන් සොයා බලන බවත් ඔවුන්ගේ උපදෙස් පරිදි සෞඛ්‍ය අංශවලද සහාය ඇතිව කොරෝනා වෛරසය දිවයිනට පැමිණිම පාලනය කිරීමට පියවර ගෙන ඇති බවත් සභාපතිවරයා සදහන් කලේය.

කොරෝනා වෛරසය දිවයිනට පැමිණිම පැවැක්වීම සදහා කටුනායක ගුවන්තොටුපල මගින් ගෙන ඇති පියවර සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් කිරීම සදහා (30) පැවති මාධ්‍ය සාකච්ඡාවේදි සභාපතිවරයා මේ බව සදහන් කලේය

SRI LANKA WEATHER
nilusTV is basically the king of free online TV in the Sri Lanka. You can catch most top shows on there. also you can watch nilusTV Online for free! Watch all the top new Movies , Teledramas , Gossips and enjoy free Online nilusTV!


Copyright © 2011 - All Rights Reserved Nilus Creation
Created by