මිනුවන්ගොඩ රෝහලේ කාර්ය මණ්ඩලය අවධානමේ

මිනුවන්ගොඩ රෝහලේ ඉදිකිරීම් කටයුතු කිරීම සදහා පැමිණි නාවික හමුදාවේ 14 දෙනෙකුගෙන් යුත් කණ්ඩායම තුල සිටි 5 දෙනෙකු කොරෝනා ආසාධිත බව [අසුගිය 36 දිනයේ හදුනා ගන්නා ලදී අද දිනයේ තවත් සෙබළුන් දෙදෙනෙකුට කොරෝනා අසාධනය වී ඇති බව වාර්තා වෙයි ඉදිකිරීම් කල කාල තුල එහි නිරීක්ෂණ කටයුතු සදහා ගිය අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා ඇතුළු කණ්ඩායම අද දින රෝහලට පැමිණ pcr පරීක්ෂණය සදහා පෙනී සිටින ලදී

එහෙත් මිනුවන්ගොඩ රෝහලේ සමස්ත කාර්ය මණ්ඩලය එම ඉදිකිරීම් ආරම්භ කල පසුගිය අප්‍රේල් 10 වෙනිදා සිට ඊයේ දිනය දක්වා සති තුනකට වැඩි කාලයක් එම නාවික හමුදා සෙබළුන් සමග එක්ව කටයුතු කර එම සෙබළුන් රෝහල් කාර්ය මණ්ඩලය සිටින රෝහලේ සෑම ස්ථානයකම ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු සදහා දායක වී ඇත

එම සෙබළුන් කාර්ය මණ්ඩලය රැදී සිටි කාමර තුලද රැදී ඇත ඊයේ දිනයේ සිට මිනුවන්ගොඩ රෝහලේ සමස්ථ කාර්ය මණ්ඩලය දැඩි තැති ගැන්මකට ලක්ව ඇත එම කාර්ය මණ්ඩලයේ ප්‍රකාශකයෙකු අප සමග සදහන් කලේ සමස්ථ රෝහල් කාර්ය මණ්ඩලය අවධානමකට ලක්ව ඇති මොහොතක එම කාර්ය මණ්ඩලයේ PCR පරීක්ෂණ සිදුකිරීම කල යුතු වුවද අද දිනයේ මේ දක්වා එම රෝහලේ සමස්ථ කාර්ය මණ්ඩලය 150 දෙනෙකුගෙන් 10 දෙනෙකුගේ පමණක් PCR පරීක්ෂණ කර ඇති බව සදහන් කරන ලදී.එම එම පරීක්ෂණ 10 ද රෝහල් සේවකයන්ගේ දැඩි ඉල්ලීම මත සිදුකල බවත් එම 10 දෙනාගේ පරීක්ෂණ වල ප්‍රතිපල මත කාර්ය මණ්ඩලයේ PCR පරීක්ෂණ සිදුකිරීම කරන බවට දැනුම් දුන් බව එම රෝහලේ ප්‍රක්ෂකයා සදහන් කරන ලදී

SRI LANKA WEATHER
nilusTV is basically the king of free online TV in the Sri Lanka. You can catch most top shows on there. also you can watch nilusTV Online for free! Watch all the top new Movies , Teledramas , Gossips and enjoy free Online nilusTV!


Copyright © 2011 - All Rights Reserved Nilus Creation
Created by