සුවසේවා විරුවන්ට Cinnamon Hotels & Resorts වෙතින් නොමිලේ නිවාඩු පැකේජයක් ...

සුවසේවා විරුවන්ට Cinnamon Hotels & Resorts වෙතින් නොමිලේ නිවාඩු පැකේජයක් ...

කොවිඩ් 19 ආසාදිතයන්ට ප්‍රතිකාර කිරීමේදී වගකීමෙන් සහ කැපවීමෙන් කටයුතු කළ සුව සේවා විරුවන්ට උපහාර පිණිස Cinnamon Hotels & Resorts වෙතින් නොමිලේ නිවාඩු පැකේජයක් පිරිනැමේ.

“Cinnamon සුවවිරු ප්‍රණාම” ලෙස නම් කර ඇති පැකේජය පිළිබඳ ප්‍රකාශය John Keells Holdings සභාපති ක්‍රිශාන් බාලේන්ද්‍ර මහතා අද (16) ජනාධිපති කාර්යාලයේ දී මා වෙත පිළිගැන්විය.

කොවිඩ් ආසාදිතයන්ට ප්‍රතිකාර කළ රෝහල්වල කාර්ය මණ්ඩලයට සහ ඔවුන්ගේ පවුල්වල සාමාජිකයන්ට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ නම් කිරීම මත පැ‍කේජ 1000ක් පිරිනමා තිබේ.

ඔවුන්ට Cinnamon Hotels & Resorts යටතේ ඇති හෝටල් 09න් එකක සියලු පහසුකම් සහිතව රාත්‍රී දෙකක් නොමිලේ තම නිවාඩුව ගත කිරීමට අවස්ථාව හිමි වේ.

පැකේජය 2020 ජූලි 1 වැනිදා සිට සැප්තැම්බර් 30 දක්වා වලංගුව පවතී. Cinnamon Grand Colombo, Cinnamon Lakeside Colombo, Cinnamon Red Colombo, Cinnamon Bey Beruwala, Cinnamon Wild Yala, Cinnamon Lodge Habarana, Cinnamon Citadel Kandy, Habarana Village by Cinnamon සහ Trinco Blu by Cinnamon යන හෝටල් නවයෙන් එකක් තෝරා ගැනීමට පිළිවන

SRI LANKA WEATHER
nilusTV is basically the king of free online TV in the Sri Lanka. You can catch most top shows on there. also you can watch nilusTV Online for free! Watch all the top new Movies , Teledramas , Gossips and enjoy free Online nilusTV!


Copyright © 2011 - All Rights Reserved Nilus Creation
Created by