රාජ්‍ය නිලධාරීන් සඳහා අද තැපැල් ඡන්දය සලකුණු කිරීමතැපැල් ඡන්ද සලකුණු කිරීමේ දෙවන දිනය

ඒ අනුව අද සහ හෙට යන දෙදින රාජ්‍ය ආයතන නිලධාරීන් සඳහාත්, 16 සහ 17 යන දිනවල ආරක්ෂක අංශ නිලධාරීන් සඳහාත් ඡන්ද විමසීම සිදු කිරීමට නියමිතය.

මෙම දිනවල ඡන්දය භාවිත කිරීමට නොහැකි පිරිස් සඳහා මේ මස 20 සහ 21 යන දෙදින දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල හරහා ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමට අවස්ථාව සලසා ඇතැයි මැතිවරණ කොමසාරිස් ජනරාල් සමන් ශ්‍රී රත්නායක මහතා සඳහන් කළේ ය.

මෙවර මහ මැතිවරණයේදී තැපැල් ජන්දය ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා සුදුසුකම් ලබා ඇති තැපැල් ජන්දදායකින් සංඛ්‍යාව 705,085 කට ආසන්නය.

තැපැල් ඡන්ද සලකුණු කිරීමේ පළමු දිනය වූ ඊයේ සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලවල මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්, සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරීන් සහ පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරීන්ට හා සෙසු සේවකයින්ට තැපැල් ඡන්ද සලකුණු කිරීමට අවස්ථාව හිමි විය.

කෙසේ වෙතත් පවතින කොරෝනා තත්ත්වය සැලකිල්ලට ගනිමින් රාජාංගනය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ පමණක් තැපැල් ඡන්ද විමසීම කල් දැමීමට තීරණය කර ඇතැයි ජාතික මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව පැවසීය.

SRI LANKA WEATHER
nilusTV is basically the king of free online TV in the Sri Lanka. You can catch most top shows on there. also you can watch nilusTV Online for free! Watch all the top new Movies , Teledramas , Gossips and enjoy free Online nilusTV!


Copyright © 2011 - All Rights Reserved Nilus Creation
Created by