කොරෝනා අවධානමක් හේතුවෙන් කොළඹ මොබිටෙල් කාර්යාලයක් වැසෙයි

කොරෝනා ආසාදිත පුද්ගලයෙක් ඇසුරු කල අයෙක් පැමිණී බවට තහවුරුවීම හේතුවෙන් කොළඹ මොබිටෙල් ශාඛාවක් වසා දමා තිබෙනවා.

මෙලෙස සේවා කටයුතු තාවකාලිකව නවතා දමා ඇත්තේ කොළඹ ගංගාරාමය අසළ ඇති මොබිටෙල් ශාඛාවයි.

අදාළ සැක සහිත පුද්ගලයාගේ PCR වාර්තාව එනතුරු මෙළෙස සේවා කටයුතු සීමා කර ඇති බවයි එහි ප්‍රකාශකයෙකු පැවසුවේ.

SRI LANKA WEATHER
nilusTV is basically the king of free online TV in the Sri Lanka. You can catch most top shows on there. also you can watch nilusTV Online for free! Watch all the top new Movies , Teledramas , Gossips and enjoy free Online nilusTV!


Copyright © 2011 - All Rights Reserved Nilus Creation
Created by