යාපනයට දරුණුම මූල්‍ය අර්බුදය එයි..

කොරෝණා වයිරස් අවධානම හේතුවෙන් යාපනය මහ නගර සභාවට අයවිය යුතු බදු මුදල් සියල්ලක්ම මේ වසරේ නොලැබීම හේතුවෙන් දැඩි මූල්‍ය අර්බුදයකට මුහුණ පානු ඇති බවට යාපනය මහනගරසභාවේ නාගරික මන්ත්‍රීවරයෙකු වූ එන්.ලොගදයාලන් පෙන්වා දෙයි.

මන්ත්‍රීවරයා මේබව පවසමින් වැඩි දුරටත් පෙන්වා දෙන්නේ,

2020 වසර සියලු වසර වලට වඩා දරුණුම වසර වෙලා තියෙන්නේ යාපනය මහනගර සභාවට නගරසභාවේ අනුමැතිය යටතේ තිබෙන වෙළඳසැල් 349 කින් කොරෝණා වයිරසය නිසා කූලි මුදල් ලබා ගැනීම අතහැර දැමීමට සිදු වෙලා ඒ වගේම තමයි මෙවර නල්ලූර් මංගල්ලය කොරෝණා වයිරස් අවධානම හේතුවෙන් නල්ලූර් මංගල්ලය පැවත්වෙන භූමියේ හා අවට ප්‍රදේශයන්හි අලුතින් වෙළඳසැල් සඳහා අවසරයක් දීමට නොහැකි වුනා ඒ වගේම ඒ වෙළඳසැල්වලින් වෙනත් වසර වලදී රුපියල් කෝටියකට වැඩි මුදලක් ආදායමක් වශයෙන් නගර සභාවට ලැබුනා ඒ අතරේ තමයි නල්ලූර් කෝවිලේ මංගල්ලය වෙනුවෙන් නගර සභාව මුදල් වෙන් කරන්නේ නමුත් මෙවර ආදායමක් නැතිවම නල්ලූර් කෝවිලේ මංගල්ලය වෙනුවෙනුත් මුදල් වැය කරන්න සිදු වුනා ඒ පිළිබඳව ඉදිරි අයවැයේදී දැනගැනීමට හැකි වනු ඇත. යනුවෙනි.

SRI LANKA WEATHER
nilusTV is basically the king of free online TV in the Sri Lanka. You can catch most top shows on there. also you can watch nilusTV Online for free! Watch all the top new Movies , Teledramas , Gossips and enjoy free Online nilusTV!


Copyright © 2011 - All Rights Reserved Nilus Creation
Created by