ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පොදුජන සන්ධානය බිහිවෙයි

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පොදුජන සන්ධානය පිහිටවනු සඳහා අද පක්ෂ 17ක් අවබෝධතා ගිවිසුමකට අත්සන් තැබුවා.

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය සහ ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ ඇතුළු තවත් පක්ෂ 17ක් මේ සම්බන්ධයෙන් අවබෝධතා ගිවිසුමට අත්සන් තමනු ලැබුවා.

කොළඹ පදනම් ආයතනයේදී මීට සුළු මොහොතකට පෙර පක්ෂ 17ක නායකයන් හා ලේකම්වරුන් විසින් මෙම අවබෝධතා ගිවිසුමට අත්සන් කරනු ලැබුවා.

ජනපතිවරණයෙන් අනතුරුව එළැඹෙන මැතිවරණ සඳහා පුටුව ලකුණින් මෙම සන්ධානය තරඟ කිරිමට නියමිතයි.

SRI LANKA WEATHER
nilusTV is basically the king of free online TV in the Sri Lanka. You can catch most top shows on there. also you can watch nilusTV Online for free! Watch all the top new Movies , Teledramas , Gossips and enjoy free Online nilusTV!


Copyright © 2011 - All Rights Reserved Nilus Creation
Created by