ජපන් - ශ්‍රී ලංකා ආර්ථික සහයෝගීතාව තවදුරටත් තහවුරු කෙරේ

ජපානය සහ ශ්‍රී ලංකාව ආර්ථික සහයෝගීතාව දියුණු කිරීම සඳහා එකඟතාවකට පැමිණ තිබේ.
ආර්ථික සහයෝගීතාව පුළුල් කිරීම සඳහා ජපානය සහ ශ්‍රී ලංකාව කරුණු සමාලෝචනය කොට සමකාලීන වශයෙන් අදාළ වන ක්ෂේත්‍රයන්හි සහයෝගීතාව තවදුරටත් තහවුරු කිරීම සඳහා එකඟතාවයකට පැමිණ ඇති බව විදේශ අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේය.
ජපාන ශ්‍රී ලංකා ප්‍රතිපත්ති සංවාදයේ දෙවන වටය දෙරටේ විදේශ අමාත්‍යාංශයන්හි ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවති අතර එහිදි එම තීරණයට එළඹ තිබේ.
මෙහිදි දෙරට අතර වාර්තාගත දේශපාලන හා සංස්කෘතික අන්තර් ක්‍රියාකාරීත්වයේ ශක්තිමත් පදනම පිළිබඳව සිහිපත් කරමින් දෙපාර්ශවයම ජාතික කලාපීය හා ජාත්‍යන්තර මට්ටම්වල ප්‍රතිපත්තිමය ප්‍රමුඛතා පිළිබඳව ද සාකච්ඡා කර ඇත.
ඉන්දියන් සාගරය තුළ නීතිරීති පදනම් කරගත් සමුද්‍රීය වැඩපිළිවෙලක වැදගත්කම ද මෙහිදි හඳුනාගත් බව විදේශ අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේය.
විදේශ අමාත්‍යාංශ ලේකම් මහාචාර්ය ජයනාත් කොළඹගේ මහතා ශ්‍රී ලංකා දූත පිරිසට නායකත්වය දී ඇති අතර ජපාන විදේශ කටයුතු පිළිබඳ ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය මොරී ටකයෝ මහතා ජපාන පාර්ශවය මෙහෙය වු බව විදේශ අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේය.

SRI LANKA WEATHER
nilusTV is basically the king of free online TV in the Sri Lanka. You can catch most top shows on there. also you can watch nilusTV Online for free! Watch all the top new Movies , Teledramas , Gossips and enjoy free Online nilusTV!


Copyright © 2011 - All Rights Reserved Nilus Creation
Created by