පේෂකර්ම ආයතනවල සේවකයන් පිරිසකට මාසික දීමනාවක්

වසර 40කට පෙර පෞද්ගලීකරණය කළ බලවේග පේෂකර්ම ආයතනවල සේවකයන් 3332ක පිරිසකට මාසික දීමනාවක් ලබා දෙන්න ඇමති විමල් මුල් වෙයි!

1980 හා 1982 කාලය තුළ පෞද්ගලීකරණය කළ බලවේග පේෂකර්ම ආයතනවල වසර 10කට අඩු සේවා කාලයක් හිමි සේවකයන්ට ඔවුන් ජීවත්ව සිටිනතාක් මෙලෙස මාසික දීමනාවක් හිමි වේ.

මෙම පිරිසගේ දුක්ගැනවිලිවලට සවන් දෙමින් කර්මාන්ත අමාත්‍ය විමල් වීරවංශ මහතා 2020 -07-15 දින ඉදිරිපත් කළ අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශය මගින් මෙම සහනය ලබා දී ඇත. වයඹ පළාත් ආණ්ඩුකාර රාජා කොල්ලුරේ, බතික් අත්‍යන්ත්‍ර රෙදි හා දේශීය ඇගළුම් නිෂ්පාදන රාජ්‍ය අමාත්‍ය දයාසිරි ජයසේකර, පේෂකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂතුමිය, වයඹ පළාත් පේෂකර්ම අධ්‍යක්ෂතුමිය ඇතුළු රාජ්‍ය නිලධාරීන් රැසක සහභාගිත්වයෙන් පෙබරවාරි 14 දින සියලුම සෞඛ්‍ය නීති රීතීන්ට අනුකූලව වයඹ පළාත් සභා ශ්‍රවණාගාරයේ දී මෙම සහන ලබා දීමේ සමාරම්භක උත්සවය පැවැත්විණි.

SRI LANKA WEATHER
nilusTV is basically the king of free online TV in the Sri Lanka. You can catch most top shows on there. also you can watch nilusTV Online for free! Watch all the top new Movies , Teledramas , Gossips and enjoy free Online nilusTV!


Copyright © 2011 - All Rights Reserved Nilus Creation
Created by