අසීමිත ඩේටා පැකේජ් පහසුකමක් ලංකාවටත්

අසීමිත ඩේටා පැකේජ් පහසුකමක් ලංකාවටත්...


ශ්‍රී ලංකාවේ ඕනෑම පාරිභෝගිකයෙකුට භාවිත කල හැකි "අසීමිත අන්තර්ජාල සැලසුම්" ලබා දීමේ අපේක්ෂාවක් ඇති බව ශ්‍රී ලංකා විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිශන් සභාව සිය ෆේස්බුක් පිටුවෙහි සටහනක් තබමින් පවසයි.
2021 මාර්තු 1 වනදා වන විට තමන්ගේ ආයතනය මගින් ලබාදිය හැකි පැකේජ පිළිබඳව වාර්තාවක් ලබාදෙන මෙන් අන්තර්ජාල සේවා සැපයුම් ආයතන වලට දන්වා තිබෙනවා.
ඒ අනුව දැනට ලැබී ඇති වාර්තා පිළිබඳව අධ්‍යනය කිරීමේ ක්‍රියාවලියක නිරත වන බවයි දැනගන්නට ලැබෙන්නේ.

SRI LANKA WEATHER
nilusTV is basically the king of free online TV in the Sri Lanka. You can catch most top shows on there. also you can watch nilusTV Online for free! Watch all the top new Movies , Teledramas , Gossips and enjoy free Online nilusTV!


Copyright © 2011 - All Rights Reserved Nilus Creation
Created by