අලුත් අවුරුද්දට සහන මල්ලක්....

අලුත් අවුරුද්දට සහන මල්ලක්....අලුත් අවුරුදු සමය වෙනුවෙන් අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ 12ක් ඇතුලත් බඩු මල්ලක් රුපියල් 1000ක මුදලකට අද (1) දින සිට ලංකා සතොස හරහා ජනතාවට ලබා ගත හැකි බව ආචාර්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා සඳහන් කළේය.

රතු කැකුළු සහල් කිලෝ ග්‍රෑම් 1ක්, සුදු කැකුළු සහල් කිලෝ ග්‍රෑම් 1ක්, නාඩු සහල් කිලෝ ග්‍රෑම් 1ක්, සුදු සීනි කිලෝ ග්‍රෑම් 1ක්, රතු පරිප්පු කිලෝ ග්‍රෑම් 1ක්, තිරිඟු පිටි කිලෝ ග්‍රෑම් 1ක්, ලුණු පැකට් 1ක්, හාල්මැස්සෝ ග්‍රෑම් 250ක්, කෑලි මිරිස් පැකට් 1ක්, සෝයා මීට් පැකට් 1ක්, තේ කුඩු පැකට් 1ක් සහ මුහුණු ආවාරණයක් එම සහන මල්ලට අයත්ය.

එක් පාරිභෝගිකයෙකුට ලබා ගත හැක්කේ එක් සහන මල්ලක් පමනක් වන අතර එමගින් පාරිභෝගිකයාට හිමිවන වාසිය රුපියල් 410කි.

කොළඹදී ඊයේ (31) පැවති මාධ්‍ය හමුවේදී මාධ්‍යවේදීන් අමාත්‍යවරයාගෙන් එම සහන මල්ලට පොල්තෙල් අඩංගු නැද්ද යන්න විමසා ඇත. එහිදී මාධ්‍යවේදීන්ගේ ඉල්ලීම අනුව, පොල්තෙල්ද ඊට ඇතුලත් කිරීමට පියවර ගෙන ඇති බව සඳහන් වේ.

SRI LANKA WEATHER
nilusTV is basically the king of free online TV in the Sri Lanka. You can catch most top shows on there. also you can watch nilusTV Online for free! Watch all the top new Movies , Teledramas , Gossips and enjoy free Online nilusTV!


Copyright © 2011 - All Rights Reserved Nilus Creation
Created by