පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරය පිළිබඳ අනුකමිටු අවසන් වාර්තාව ලැබේ...

පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරය පිළිබඳ අනුකමිටු අවසන් වාර්තාව ලැබේ...පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරය පිළිබඳ ජනාධිපති පරීක්ෂණ කොමිෂන් සභාවේ වාර්තාව හා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කර ඇති ජාතික ආරක්ෂාව පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවේ වාර්තාව අධ්‍යනය කර ඒ පිළිබඳ ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග නිර්දේශ කිරීමේ අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුකමිටුවක් 2021 පෙබරවාරි මස 19 වන දින පත් කරනු ලැබීය.

කමිටු වාර්තාව මාර්තු මස 15 වන දිනට පෙර ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතව තිබුනත් වැඩිදුර විමර්ශණ කටයුතු සඳහා කමිටුව තවත් සති දෙකක කාලයක් ලබා ගත්තේය.

එම අවසන් වාර්තාව 5 වනදා පස්වරුවේ කමිටු සභාපති, අමාත්‍ය චමල් රාජපක්ෂ මහතා විසින් ජනාධ්පති කාර්‍යාලයේදී භාර දෙනු ලැබීය.

පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරය සම්බන්ධව කළ දීර්ඝ අධ්‍යනයකින් පසුව කමිටුව විසින් නිර්දේශ 78 හඳුනාගෙන තිබේ. එම නිර්දේශ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ කෙසේද, ක්‍රියාත්මක කරන්නේ කුමන ආයතන ද යන්න වාර්තාවට ඇතුළත් කර ඇත.

මෙයට අදාළ නීතිමය කාරණා පිළිබඳ නිර්දේශ මීට පෙර නීතිපතිතුමා වෙත යොමු කර ඇත.

කමිටුවේ සෙසු සාමාජිකයන් වන අමාත්‍ය ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු, රමේෂ් පතිරණ, ප්‍රසන්න රණතුංග, රෝහිත අබේගුණවර්ධන සහ කමිටුවේ ලේකම් ජනාධිපති කාර්යාලයේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (නීති) හරිගුප්ත රෝහණධීර යන මහත්වරු වාර්තාව භාරදීමේ අවස්ථාවට එක්ව සිටියහ.

SRI LANKA WEATHER
nilusTV is basically the king of free online TV in the Sri Lanka. You can catch most top shows on there. also you can watch nilusTV Online for free! Watch all the top new Movies , Teledramas , Gossips and enjoy free Online nilusTV!


Copyright © 2011 - All Rights Reserved Nilus Creation
Created by