ජනාධිපති ලේකම් පී.බී. ජයසුන්දර… ආරක්‍ෂක ලේකම් කමල් ගුණරත්න… ජනපති ගෝටාභයගේ මුල්ම පත්කිරීම් මෙන්න..

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් ජනාධිපති ලේකම්වරයා ලෙස ආචාර්ය පී බී ජයසුන්දර මහතා පත්කර තිබේ.

මුදල් අමාත්‍යන්ශ ලේකම් වරයෙකු ලෙසද ඒ මහතා කටයුතු කර ඇති අතර මහා භාණ්ඩාගාරයේ ලේකම් ලෙසද රාජකාරියේ යෙදී ඇත.

මේ අතර නව ආරක්ෂක ලේකම්වරයා ලෙස විශ‍්‍රාමික මේජර් ජනරාල් කමල් ගුණරත්න මහතා පත් කර තිබේ.

මුදල් අමාත්‍යංශ හා මහා භාණ්ඩාර ලේකම් ලෙස පත් කර ඇත්තේ එස්.ආර්. ආටිගල මහතායි.

SRI LANKA WEATHER
nilusTV is basically the king of free online TV in the Sri Lanka. You can catch most top shows on there. also you can watch nilusTV Online for free! Watch all the top new Movies , Teledramas , Gossips and enjoy free Online nilusTV!


Copyright © 2011 - All Rights Reserved Nilus Creation
Created by