විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාවට නව අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරයෙක්

ශ්‍රී ලංකා විදුලි සන්දේශ නියාමන කොමිෂන් සභාවේ (TRC) නව අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරයා ලෙස ඕෂධ සේනානායක මහතා පත්කර තිබෙනවා.

ඊයේ නව ජනාධිපතිවරයා ලෙස දිවුරුම් දුන් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා අද සිය තනතුරේ වැඩ භාර ගත්තේය. ඉන් අනතුරුව අමාත්‍යංශ ලේකම්වරුන් ඇතුළු තනතුරු කිහිපයක් සඳහා නිළධාරීන් පත්කර තිබේ.

SRI LANKA WEATHER
nilusTV is basically the king of free online TV in the Sri Lanka. You can catch most top shows on there. also you can watch nilusTV Online for free! Watch all the top new Movies , Teledramas , Gossips and enjoy free Online nilusTV!


Copyright © 2011 - All Rights Reserved Nilus Creation
Created by