නව අමාත්‍ය මණ්ඩලය දිවුරුම් දෙයි; අලුත් ඇමැතිවරුන්ට ජනපතිගෙන් උපදෙස් මාලාවක්


නව අමාත්‍ය මණ්ඩලය මිට සුළු මොහොතකට පෙර දිවුරුම් දෙනු ලැබුවා. ඒ ජනධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඉදිරියේ.

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් නව කැබිනට් මණ්ඩලයේ ඇමැතිවරු අද පත් කර තිබේ.

මීළඟ මහා මැතිවරණයතෙක් භාරකාර ආණ්ඩුවක් පවත්වා ගැනීම සදහා මෙම ඇමති මණ්ඩලය පත් කර ඇත.

හැකි ඉක්මනින් මහ මැතිවරණයත් තෙක් රට මෙහෙයවීම භාරකාර කැබිනට් මණ්ඩලය පත් කිරීමේ අරමුණ බව අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා සඳහන් කර තිබිණි.

මෙලෙස දිවුරුම් දෙනු ලැබු නව අමාත්‍ය මණ්ඩලය වන්නේ,

1). අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා - මුදල්, ආර්ථික, බෞද්ධ හා සංස්කෘතික කටයුතු, නාගරික සංවර්ධන, ජල සම්පාදන හා නිවාස සංවර්ධන අමාත්‍ය

2). නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා - අධිකරණ, මානව හිමිකම් සහ නිති සම්පාදන අමාත්‍ය

3). ආරුමුගම් තොණ්ඩමන් - ප්‍රජා සවිබල ගැන්විම සහ වතු යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන අමාත්‍ය

4). දිනේෂ් ගුණවර්ධන - විදේශ සබන්ධතා, නිපුනතා සහ රැකිරක්ෂා අමාත්‍ය

5) ඩග්ලස් දේවානන්ද - ධිවර හා ජලජ සම්පත් අමාත්‍ය

6). පවිත්‍රා වන්නිආරච්ච් - කාන්තා හා ළමා කටයුතු සහ සමාජ ආරක්ෂණ, සෞඛ්‍ය හා දේශිය වෛද්‍ය අමාත්‍ය

7). බන්දුල ගුණවර්ධන - තොරතුරු හා සන්නිවේදන හා උසස් අධ්‍යාපන හා තාක්ෂණ නව උත්පාදන අමාත්‍ය

8) ජනක බණ්ඩාර තෙන්නකොන් - රාජ්‍ය පරිපාලන, ස්වදේශ කටයුතු, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍ය

9). චමල් රාජපක්ෂ - මහවැලි, කෘෂි කටයුතු සංවර්ධන හා අභ්‍යන්තර වෙළද කටයුතු අමාත්‍ය

10). ඩලස් අලහප්පෙරුම - අධ්‍යාපන හා ක්‍රිඩා තරුණ කටයුතු අමාත්‍ය

11). ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු - මාර්ග සහ මහ මාර්ග වරාය සහ නාවික කටයුතු අමාත්‍ය

12). විමල් විරවංශ - කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර ව්‍යවසාය සංවර්ධන සහ කර්මාන්ත හා සැපයුම් කළමණාකාරණ

13). මහින්ද අමරවිර - විදුලිබල හා බල ශක්ති සහ මගී ප්‍රවාහන කළමණාකරණ අමාත්‍ය

14). එස්.එම්. චන්ද්‍රසේන - පරිසර සහ වනජිවි සම්පත් සහ ඉඩම් සහ ඉඩම් සංවර්ධන

15). රමේෂ් පතිරණ : වැවිලි කර්මාන්ත සහ අපනයන කෘෂි කර්ම

16). ප්‍රසන්න රණතුංග : සංචාරක සහ ගුවන් සේවා / කාර්මික අපනයන ආයෝජන ප්‍රවර්ධන

SRI LANKA WEATHER
nilusTV is basically the king of free online TV in the Sri Lanka. You can catch most top shows on there. also you can watch nilusTV Online for free! Watch all the top new Movies , Teledramas , Gossips and enjoy free Online nilusTV!


Copyright © 2011 - All Rights Reserved Nilus Creation
Created by