රාජ්‍ය සහ නියෝජ්‍ය ඇමැතිවරුන් දිවුරුම්දී තිබේ

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ ජනාධිපතිත්වයෙන් මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ අගමැතිත්වයෙන් යුතු නව ආණ්ඩුවේ රාජ්‍ය සහ නියෝජ්‍ය ඇමැතිවරුන් දිවුරුම්දී තිබේ.

එසේ අද දිනයේ දිවුරුම් දෙන ලද ඇමතිවරුන් මෙසේය.

රාජ්‍ය ඇමතිවරුන්

1.චමල් රාජපක්ෂ – ආරක්‍ෂක
2.වාසුදේ්ව නානායක්කාර – ජල සම්පාදන පහසුකම්
3.ගාමිණි ලොකුගේ – නාගරික සංවර්ධන
4.මහින්ද යාපා අබේවර්ධන – වාරිමාර්ග හා ග‍්‍රාමීය සංවර්ධන
5.එස්.බී. දිසානායක – ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන
6.ජෝන් සෙනෙවිරත්න – ආර්ථික හා ප‍්‍රතිපත්ති සම්පාදක
7.මහින්ද සමරසිංහ – රාජ්‍ය පරිපාලන හා ස්වදේශ කටයුතු
8.සී.බී. රත්නායක – දුම්රිය සේවා
9.ලක්‍ෂමන් යාපා අබේවර්ධන – තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණ
10.සුසන්ත පුංචිනිලමේ – කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසාය සංවර්ධන
11.අනුර ප‍්‍රියදර්ශණ යාපා – අභ්‍යන්තර වෙලද හා පාරිභෝගික සුබසාදන
12.සුසිල් පේ‍්‍රමජයන්ත් – ජාත්‍යන්තර සහයෝගිතා
13.ප‍්‍රියංකර ජයරත්න – දේශීය වෛද්‍ය සේවා
14.රන්ජිත් සියඹලාපිටිය – අධ්‍යාපන සේවා
15.මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ – විදුලිබල
16.දුමින්ද දිසානායක – තරුණ කටයුතු
17.රෝහිත අබේගුණවර්ධන – බලශක්ති
18.දයාසිරි ජයසේකර – කර්මාන්ත
19.ලසන්ත අලගියවන්න – රාජ්‍ය කලමණාකාරන හා ගිණුම් කටයුතු
20.කෙහෙලිය රඹුක්වැල්ල – ආයෝජන ප‍්‍රවර්ධන
21.අරුන්දික ප‍්‍රනාන්දු – සංචාරක ප‍්‍රවර්ධන කටයුතු
22.තිලංග සුමතිපාල – තාක්‍ෂණ හා නවෝත්පාදන
23.මොහාන් සිල්වා – මානව හිමිකම් හා නීති ප‍්‍රතිසංස්කරණ

SRI LANKA WEATHER
nilusTV is basically the king of free online TV in the Sri Lanka. You can catch most top shows on there. also you can watch nilusTV Online for free! Watch all the top new Movies , Teledramas , Gossips and enjoy free Online nilusTV!


Copyright © 2011 - All Rights Reserved Nilus Creation
Created by