ඇමති බැසිල් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවර⁣යෙකු ලෙස දිවුරුම් දෙයි

අද පෙරවරුවේ ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඉදිරියේ, මුදල් අමාත්‍යධුරයේ දිවුරුම් දීමෙන් අනතුරුව අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවර⁣යෙකු ලෙස මිට සුළු වේලාවකට පෙර දිවුරුම් දෙනු ලැබිණි. ඒ, කතානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතා ඉදිරියේදී ය.

SRI LANKA WEATHER
nilusTV is basically the king of free online TV in the Sri Lanka. You can catch most top shows on there. also you can watch nilusTV Online for free! Watch all the top new Movies , Teledramas , Gossips and enjoy free Online nilusTV!


Copyright © 2011 - All Rights Reserved Nilus Creation
Created by