අගමැති ට හිමිවු නව අමාත්‍යධූරයේ විෂයපථය

අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ද අමාත්‍යධූරයේ සංශෝධනයක් ඊයේ (08) සිදුවිය.

ඒ අනුව ඔහු ඊයේ දිවුරුම් දෙනු ලැබුවේ, ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති හා සැලසුම් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ කැබිනට් අමාත්‍යවරයා ලෙසය.

එම අමාත්‍යාංශයේ විෂයපථය වන්නේ, "සෞභාගයේ දැක්ම" ජාතික ප්‍රතිපත්තිය මත පිහිටා ආර්ථික වර්ධනය හා සමාජීය ප්‍රගතිය වේගවත් කිරීම සඳහා අදාළ ප්‍රතිපත්ති සම්බන්ධයෙන් සැලසුම් සකස් කිරීම හා ක්‍රියාත්මක කිරීමය.

ඊට අයත්වන ආයතන පහතින් දැක්වේ.

01. ජාතික ක්‍රමසම්පාදන දෙපාර්තමේන්තුව
02. ජන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව
03. ප්‍රතිපත්ති අධ්‍යයන ආයතනය
04. තිරසර සංවර්ධන සභාව
05. කොම්ප්ට්‍රෝලර් ජනරාල් කාර්යාලය
06. තක්සේරු දෙපාර්තමේන්තුව
07. ශ්‍රී ලංකා ගිණුම් හා විගණන ප්‍රමිති සමීක්ෂණ මණ්ඩලය
08. ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගීතා කොමිෂන් සභාව
09. සුබසාධක ප්‍රතිලාභ මණ්ඩලය
10. රාජ්‍ය සේවා අන්‍යොන්‍ය අර්ථසාධක සංගමය

මේ අතර මුදල් අමාත්‍යවරයා ලෙස අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා කටයුතු කළ අවස්ථාවේ දී ඔහු යටතේ තිබු විෂයන් රැසක් බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා යටත පත් කරමින් ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කෙරුණි.

ඊට අනුව ආයතන 27 ක් එලෙස ගැසට් කර තිබේ.

SRI LANKA WEATHER
nilusTV is basically the king of free online TV in the Sri Lanka. You can catch most top shows on there. also you can watch nilusTV Online for free! Watch all the top new Movies , Teledramas , Gossips and enjoy free Online nilusTV!


Copyright © 2011 - All Rights Reserved Nilus Creation
Created by