තවත් ප්‍රදේශයක් හුදකලා කෙරේ


අද (09) උදෑසන 6 සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රදේශයක් හුදකලා කර තිබේ.

යුද හමුදාපති ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා පවසා සිටියේ, අඟලවත්ත පොලිස් බලප්‍රදේශයේ, කැකුලන්දල දකුණු ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ පිඹුර කොටස එලෙස හුදකලා කළ බවය.

එමෙන්ම අද උදෑසන සිට දිස්ත්‍රික්ක දෙකක ප්‍රදේශ කිහිපයක් හුදකලා බවින් නිදහස් කර තිබේ.

හුදකලා බව ඉවත් කළ ප්‍රදේශ පහතින් දැක්වේ.

මන්නාරම දිස්ත්‍රික්කය තලෙයිමන්නාරම පොලිස් බලප්‍රදේශයේ,
තලෙයිමැනා ජැටිය බටහිර
තලෙයිමැනා ජැටියා නැගෙනහිර

කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කය මාවනැල්ල පොලිස් බලප්‍රදේශයේ,
හිඟුල් ඔය
මහවත්ත

SRI LANKA WEATHER
nilusTV is basically the king of free online TV in the Sri Lanka. You can catch most top shows on there. also you can watch nilusTV Online for free! Watch all the top new Movies , Teledramas , Gossips and enjoy free Online nilusTV!


Copyright © 2011 - All Rights Reserved Nilus Creation
Created by