අයහපත් කාලගුණයෙන් දිස්ත්‍රික්ක 6ක පුද්ගලයින් 5,000කට අධික පිරිසකට පීඩා

පවතින ආපදා තත්ත්වයෙන් දිවයිනේ දිස්ත්‍රික්ක 06ක ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස 24කට බලපෑම් එල්ල වී ඇති බව ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය පවසයි.

එක් පුද්ගල මරණයක් එහිදී වාර්තා වී ඇති අතර දෙදෙනෙක් තුවාල ලබා තිබේ.

මේ අතර පවුල් 1,403කට අයත් පුද්ගලයින් 5,777 දෙනෙකු පීඩාවට පත්ව ඇති බව එම මධ්‍යස්ථානය පෙන්වා දෙයි.

රත්නපුර, මහනුවර, නුවරඑළිය, ගාල්ල, කොළඹ සහ කිලිනොච්චිය යන දිස්ත්‍රික්කවලට එම ආපදා තත්ත්වයෙන් බලපෑම් එල්ල වී ඇති බව සඳහන් වේ.

මහනුවර, නාවලපිටිය ප්‍රදේශයේ ග්‍රාම නිලධාරි වසම් 07ක පවුල් 256ක පුද්ගලයින් ගංවතුර තත්ත්වය හේතුවෙන් පීඩාවට පත්ව ඇති අතර නුවරඑළිය, අඹගමුව බ්ලැක්වෝටර් හා නෝර්ට්න් ප්‍රදේශවල නිවාස 35ක පදිංචිකරුවන් ද ගංවතුර තත්ත්වය හේතුවෙන් පීඩාවට පත්ව තිබේ.

SRI LANKA WEATHER
nilusTV is basically the king of free online TV in the Sri Lanka. You can catch most top shows on there. also you can watch nilusTV Online for free! Watch all the top new Movies , Teledramas , Gossips and enjoy free Online nilusTV!


Copyright © 2011 - All Rights Reserved Nilus Creation
Created by